bearonas
Čo poskytujeme
V rámci priemyselno-technologického centra vieme poskytnúť nasledovné služby:
Výrobu  kvasených nápojov

Pre začiatočníkov, ale tiež pokročilých záujemcov ponúkame možnosť využitia výrobného inkubátora na vlastnú produkciu kvaseného nápoja pod dohľadom odborného inštruktora. Zároveň v rámci workshopov poskytujeme možnosť výmeny skúseností medzi našimi zákazníkmi spojené s degustáciou vlastných produktov.

Automatizáciu  výrobného procesu

V zmysle koncepcie Priemysel 4.0. poskytujeme služby vzdialeného riadenia výrobného procesu a jeho optimalizácie. Produkt pod názvom PowerManagment je výsledkom spolupráce s externými partnermi z oblasti priemyselnej automatizácie.